Mindfulness til børn og unge

Mindfulness til børn og unge

Kan mindfulness fixe alt?

Mindfulness meditationPosted by loneross.dk Sun, April 21, 2013 15:25:55
Mindfulness meditation som svaret på alt

I debatten om mindfulness kan man nogle gange få den opfattelse, at mindfulness meditation er svaret på alt og kan løse ethvert problem.
Mindfulness er en livsindstilling, som kan gøre dit liv lettere at leve, fordi du slipper af med nyttesløs grubleri, som tager en stor del af manges opmærksomhed, og som i sidste ende kan føre til depression.
Hvis du selv er mindful dvs tilstedeværende på en ikke-dømmende måde og møder andre med accept og venlig nysgerrighed, vil det selvfølgelig påvirke dine omgivelser. Men det vil ikke med et trylleslag ændre på hele samfundet og den ramme, vi befinder os i. Forhåbentlig vil det gøre dig i stand til tydeligere at mærke, hvilken vej, du ønsker at gå, hvilke krav og forhold du skal fjerne dig fra, og hvordan du bedst kan være i de rammer, du ikke kan eller ønsker at ændre på.

Kan individet presses til at yde mere?

Det har været anført, at mindfulness legitimerer, at strukturelle samfundsproblemer bliver individualiseret, således at det er den enkeltes ansvar at kunne fungere under disse belastende forhold. Man kunne forestille sig en stresset arbejdsplads, hvor man ønsker at få medarbejderne til at løbe endnu hurtigere og derfor instruerer dem i mindfulness meditation for at få dem til at øge deres effektivitet. Dette mener jeg er direkte i modstrid med grundtanken i mindfulness, som netop ikke stræber mod præstation eller et bestemt mål. Jeg mener ikke, at man kan byde medarbejdere stressende arbejdsforhold og gøre det til deres eget problem at navigere i det. Medarbejderne vil i stedet føle sig endnu mere utilstrækkelige ved at føle sig stressede på trods af en forventning om, at de burde kunne håndtere det med mindfulness teknikker.
Hvis en arbejdsplads ønsker at forære medarbejderne instruktion i mindfulness teknikker, bør det ske ud fra ægte omsorg for medarbejderne. Vel vidende at nogle medarbejdere efter kurset vil vælge at arbejde mindre eller i roligere tempo. Mens andre - som resultat af at de frigiver energi, der før var bundet op på grubleri - som sidegevinst vil arbejde mere effektivt.

Føler man så aldrig mere stress eller depression?

Vi lever i relationer med andre og vil møde modgang og medgang, glæde og sorg uanset om vi praktiserer mindfulness eller ej. Vi vil føle sorgen, modløsheden, usikkerheden og begyndende stress eller depression - men med en mindful tilgang, vil vi bemærke følelsen og acceptere den præcis som den er. Dette vil give følelsen mulighed for at passere. Det er som regel vores bekymring, grubleri, analyser og forsøg på at løse problemet, der fører til, at disse følelser udvikler sig til mere alvorlig stress, depression o.lign.

Er mindfulness meditation så et hurtigt fix?

Nej. For det første kræver det tålmodighed og vilje at vælge mindfulness - og mindfulness kan ikke løse alle verdens problemer. Men forhåbentlig vil du med en mindful livsindstilling bruge mindre energi på de negative tanker og mere energi på at opleve livets mirakelsmiley