Mindfulness til børn og unge

Mindfulness til børn og unge

Skal børn nu også 'hjernevaskes' med mindfulness?

Mindfulness meditationPosted by loneross.dk Fri, October 25, 2013 12:25:33
De yngste børn vælger ikke selv at blive udsat for mindfulness i børnehaver, skoler eller andre steder, hvor velmenende voksne har fået den idé, at det vil være godt for dem. Kan vi overhovedet tillade os at forsøge at påvirke børn på den måde?

Når vi taler om mindfulness, er det i princippet blot at huske børnene på det, de allerede kan og gør i forvejen. De yngste børn er netop nærværende i nu'et, de observerer alt, som om det var første gang (fordi det meste faktisk vil være for første gang) og accepterer uden at dømme. Først senere påvirkes de til at aflære meget af dette. Til at tænke frem på alle de kommende aktiviteter, til at kategorisere ting i godt og skidt, til at vurdere egen præstation osv osv. Denne udvikling er nødvendig for ikke at overvældes af indtryk, som ikke kan sorteres, og for at vi kan forberede os på de mange forskellige ting, vi skal i løbet af en dag. Med træning i mindfulness lærer vi børnene det værdifulde i også at huske de evner til nærvær og ikke-dømmende nysgerrighed, som de bærer i sig.

Det er afgørende, at man i den proces ikke lægger en skabelon ned over børnene af, hvordan man skal være. Vi skal ikke udelukkende tænke positive tanker og sidde helt stille. Tværtimod er det vigtige, at børnene støttes i, at alle deres tanker er i orden. De har det, som de har det og tænker det, de tænker, og det er lige som det skal være. Der kan være handlinger, som vi af moralske grunde ikke ønsker i fællesskabet, f.eks. må man ikke slå hinanden eller sige nedgørende ting til hinanden. Men barnet og dets følelser er altid ok. Så må man sammen med barnet finde en passende handling eller en observation af følelserne og en accept af dem, som ikke fører til en handling. Denne proces vil ofte føre til mere ro i barnet, men det må ikke være et påtvunget mål.

Derfor er det vigtigt, at de, der gerne vil træne mindfulness med børn, er klædt godt nok på til at påtage sig denne opgave. Ellers kan det af børnene føles som et overgreb og faktisk få dem til at tvivle på egne tanker og følelser, hvis kun de positive tanker og ro i kroppen bliver tilladt. Det er svært for specielt de yngste børn at sige fra overfor de voksne, og det gør vores ansvar, overfor hvad vi udsætter børnene for, så meget desto større.

Med den rette tilgang, vil de fleste børn derimod allerede fra børnehavealderen møde mindfulness-øvelserne med nysgerrighed og tryghed. Fordi øvelserne bekræfter dem i, at de er lige som de skal være!

Mere og mere pres på unge

UngdomslivPosted by loneross.dk Wed, September 11, 2013 13:02:14
Studievejledningerne melder om et stigende antal unge, som er stressede. Se denne tankevækkende artikel fra Politiken: Studievejledere møder flere unge med ondt i sjælen.
Ifølge arbejdspsykolog Einar Baldursson fra Aalborg Universitet og medansvarlig for Stressklinikken samme sted, skyldes det, at presset på de unge i dag er meget stort. Han siger i Politiken 7. september 2013, at "kravet om at være perfekt gennemsyrer de unges hverdag alle de steder, de socialiserer sig. For eksempel i skolesystemet er der blevet en langt højere grad af sammenligning og konkurrence. Alle søger de samme mål. Og hvis de unge ikke kan blive det, de ønsker, føler de, det er, fordi de har slået fejl som menneske". Han mener, at unge i dag i en vis grad har transformeret sig selv til en vare.

Det er værd at overveje, om man bruger sin tid på at 'brandes' - på at finpudse cv'et og hvordan man fremstår på de sociale medier. Hvor maraton, ironman, frivilligt arbejde i tredjeverdenslande, topkarakter m.m. for blot en generation siden var exceptionelt og for de ganske, ganske få, er det nu noget mange føler, at de bør kunne sætte på cv'et. Hvis vi bliver ved med at konkurrere på præstationer, er det skuen uden ende. Den økonomiske krise og fokus på den stigende globale konkurrence om vækst, de 'kloge hoveder' og de stadig færre jobs i produktionssektoren, har forstærket de unges præstationspres helt urimeligt.

Men ét er, hvad vi hver især kan præstere. Noget ganske andet er, hvem vi 'er'. Hvordan føles det at være dig lige nu? Hvilke lyde og dufte er der omkring dig lige nu? Hvordan ser dine omgivelser egentlig ud - sådan rigtigt? Hver især er vi levende, sansende væsener, der deler denne klode i dette univers - lige nu. Hvor på cv'et kan vi opgive nærvær, stille gåture i skoven, tid på ryggen i græsset, den medfølende og opmærksomme lytten til andre, det kærlige kram?

Matthieu Ricard giver i sin bog "Happiness - a guide to developing life's most important skills" et meget godt billede: Forestil dig, at du er i en båd på et oprørt ocean. Bølgerne er høje som huse, og du klamrer dig til rælingen, til dine knoer er hvide. Alt i dig er angst og panik. Forestil dig nu i stedet, at du ser det samme oprørte ocean fra en flyvemaskine. Der er helt stille omkring dig, havet er mørkeblåt og enormt. Bølgerne er aftegnet som et fint mønster af korte, hvide steger på overfladen. Du er helt rolig, mens du betrager det enorme, mørke hav.

Med en mindful indstilling vil du opøve evnen til at se livet med det rolige blik på det store perspektiv, hvor du ikke fanges i den enkelte bølge. Men forstår, at bølgerne blot ruller forbi på overfladen af det enorme, dybe, stille vand. Pludselig føler du ikke længere angst for bølgen men taknemmelighed over vor blå planets skønhed.

En dag må verden komme til fornuft og se, at vi ikke alle kan presses ud i større og større krav om præstation. Indtil da kan det være en hjælp at lære at bevare det rolige overblik og blive opmærksom på, at vi er levende væsener i dette fantastiske univers. At stoppe op og søge en anden måde at leve på end i præstationsræset er ikke tegn på svaghed - også selv om man taler om det, som om man 'bukker under for stress'. Det er tværtimod en styrke ikke blot at piske videre men at stille spørgsmål ved den måde, vi jagter anerkendelse på, og hvilke værdier vi lægger til grund for vores liv.

Sæson for betablokkere?

Mindfulness meditationPosted by loneross.dk Sat, April 27, 2013 15:17:18
Så er det i følge dr.dk sæson for betablokkere - forbruget stiger voldsomt for de 15-19-årige i maj-juni og styrtdykker så, når Roskilde Festivalen starter.
Læs artiklen her.

Som læge har jeg ikke de store problemer med at unge gymnasieelever tager en betablokker inden en mundtlig eksamen. Eksamensangst kan være smertefuldt og forhindrer den unge i at tænke klart, så præstationen slet ikke svarer til det, vedkommende rent faktisk kan. Betablokkere er således ikke præstationsfremmende, de kan blot hindre et præstationsfald, der skyldes angst.

Når det er sagt, vil jeg til enhver tid være fortaler for, at man benytter sig af andre muligheder end medicin, hvis der findes virksomme alternativer. Der er bivirkninger ved al medicin og mulighed for, at noget går galt. Nogle gange er man i den situation, at der ikke findes tilstrækkeligt virksomme alternativer, og så er det naturligvis fantastisk, at der er mulighed for medicinsk behandling.

Men lige præcis til eksamensangst er der andre muligheder, f.eks. mindfulness meditation. Ikke nok med at denne teknik kan hjælpe dig gennem eksamen eller andre senere stressfulde situationer som jobsamtaler o.lign., så vil mindfulness have positiv indflydelse på hele resten af dit liv. Færre bekymringer, mindre angst og depression, færre konflikter, mere påskønnelse af livet! Selv om mindfulness kræver en større indsats (men trods alt blot 10-15 minutter om dagen) end at sluge en pille, er der i mine øjne ikke meget at betænke sig på.

Facebook-tidsalderen

UngdomslivPosted by loneross.dk Sun, April 21, 2013 16:00:02
I Politiken skrev 16-årige Jonas d. 20. april 2013 et tankevækkende debatindlæg om, hvordan det er at være ung i Facebook-tidsalderen. Læs indlægget her:
Unges liv er styret af Facebook

Han skriver, at unges liv er blevet til at veje og måle. Den unges opfattelse af egen værdi som menneske afhænger af, hvor mange likes man får på Facebook og hvor synlig man er på de digitale medier. Først når man er set og anerkendt, har man værdi.

Udefra - fra et voksent synspunkt - virker det absurd. Og dog, hvor mange af os stræber ikke efter omverdenens anerkendelse?

Tankerne bag mindfulness er i denne forbindelse værd at huske: Mød dig selv og omgivelserne præcis som du/de er. Vær til stede med en ikke-dømmende, åben, venlig nysgerrighed. Oplev det, der er, lige nu. Bedøm det ikke, prøv ikke at analysere og sammenligne. Tillad det at være præcis, som det er. Livet er et mirakel - lige nu.

Narcissistisk navlepilleri?

Mindfulness meditationPosted by loneross.dk Sun, April 21, 2013 15:39:03
Er mindfulness meditation ikke bare endnu et ego-flip?

Du sidder med lukkede øjne og mediterer. Trækker dig fra omgivelserne og ind i dig selv. I denne individualiserede tidsalder er det klart, at det er blevet så populært. Alt dether med at føle og mærke dig selv, er det ikke bare noget narcissistisk navlepilleri? Hvad med i stedet at interessere sig lidt for sine omgivelser?

Det er ikke svært at forstå, at ovenstående misforståelse opstår, hvis man blot ser på meditationen udefra. Men meditationen er bare 'træningsrummet', der hjælper os med at praktisere mindfulness alle døgnets andre timer og minutter. Mindfulness er helt modsat, nemlig at give slip på ego'et. At give slip på ambitioner, fordomme, higen efter anerkendelse. Mindfulness er at møde sine egne følelser og tanker med venlighed og accept - men i lige så høj grad at møde andre på samme måde. Nærværende, med venlig nysgerrighed og et åbent, ikke-dømmende sind. Hvem kunne ønske sig en større gave?

Kan mindfulness fixe alt?

Mindfulness meditationPosted by loneross.dk Sun, April 21, 2013 15:25:55
Mindfulness meditation som svaret på alt

I debatten om mindfulness kan man nogle gange få den opfattelse, at mindfulness meditation er svaret på alt og kan løse ethvert problem.
Mindfulness er en livsindstilling, som kan gøre dit liv lettere at leve, fordi du slipper af med nyttesløs grubleri, som tager en stor del af manges opmærksomhed, og som i sidste ende kan føre til depression.
Hvis du selv er mindful dvs tilstedeværende på en ikke-dømmende måde og møder andre med accept og venlig nysgerrighed, vil det selvfølgelig påvirke dine omgivelser. Men det vil ikke med et trylleslag ændre på hele samfundet og den ramme, vi befinder os i. Forhåbentlig vil det gøre dig i stand til tydeligere at mærke, hvilken vej, du ønsker at gå, hvilke krav og forhold du skal fjerne dig fra, og hvordan du bedst kan være i de rammer, du ikke kan eller ønsker at ændre på.

Kan individet presses til at yde mere?

Det har været anført, at mindfulness legitimerer, at strukturelle samfundsproblemer bliver individualiseret, således at det er den enkeltes ansvar at kunne fungere under disse belastende forhold. Man kunne forestille sig en stresset arbejdsplads, hvor man ønsker at få medarbejderne til at løbe endnu hurtigere og derfor instruerer dem i mindfulness meditation for at få dem til at øge deres effektivitet. Dette mener jeg er direkte i modstrid med grundtanken i mindfulness, som netop ikke stræber mod præstation eller et bestemt mål. Jeg mener ikke, at man kan byde medarbejdere stressende arbejdsforhold og gøre det til deres eget problem at navigere i det. Medarbejderne vil i stedet føle sig endnu mere utilstrækkelige ved at føle sig stressede på trods af en forventning om, at de burde kunne håndtere det med mindfulness teknikker.
Hvis en arbejdsplads ønsker at forære medarbejderne instruktion i mindfulness teknikker, bør det ske ud fra ægte omsorg for medarbejderne. Vel vidende at nogle medarbejdere efter kurset vil vælge at arbejde mindre eller i roligere tempo. Mens andre - som resultat af at de frigiver energi, der før var bundet op på grubleri - som sidegevinst vil arbejde mere effektivt.

Føler man så aldrig mere stress eller depression?

Vi lever i relationer med andre og vil møde modgang og medgang, glæde og sorg uanset om vi praktiserer mindfulness eller ej. Vi vil føle sorgen, modløsheden, usikkerheden og begyndende stress eller depression - men med en mindful tilgang, vil vi bemærke følelsen og acceptere den præcis som den er. Dette vil give følelsen mulighed for at passere. Det er som regel vores bekymring, grubleri, analyser og forsøg på at løse problemet, der fører til, at disse følelser udvikler sig til mere alvorlig stress, depression o.lign.

Er mindfulness meditation så et hurtigt fix?

Nej. For det første kræver det tålmodighed og vilje at vælge mindfulness - og mindfulness kan ikke løse alle verdens problemer. Men forhåbentlig vil du med en mindful livsindstilling bruge mindre energi på de negative tanker og mere energi på at opleve livets mirakelsmiley